gioi thieu sach anh 1

Bốn tác phẩm được Viện Báo chí giới thiệu. Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Bốn cuốn sách điện tử do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản được Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Viện.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Danh mục sách gồm có Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Truyền thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu - Vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển(Kỷ yếu Hội thảo); Báo chí - truyền thông: Những điểm nhìn từ thực tiễn(tập 5); Giáo trình Nhập môn Truyền thông đa phương tiện; Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Trong đó, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Truyền thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu - Vấn đề đặt ra và giải pháp phát triểnlà cuốn kỷ yếu gồm 2 phần. Phần 1: Sáu mươi năm Viện Báo chí: Những dấu mốc lịch sử, thành tựu và giá trị truyền thống cốt lõi và Phần 2: Vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong kỷ nguyên số.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Cuốn Báo chí - truyền thông: Những điểm nhìn từ thực tiễnđược giới thiệu lần này là tập 5 của bộ sách cùng tên. Từ tập 1 đến tập 4, tác phẩm được xuất bản dạng sách giấy, riêng tập 5 được xuất bản dưới dạng sách điện tử. Cuốn sách gồm 2 phần: "Những vấn đề chung về báo chí - truyền thông" và "Thực tiễn, kinh nghiệm trong hoạt động báo chí-truyền thông".

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Sách Giáo trình Nhập môn Truyền thông đa phương tiệncung cấp kiến thức tổng quát về truyền thông đa phương tiện; Các yếu tố trong sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; Ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện. Trên cơ sở nghiên cứu và thực hành các bài tập, tìm hiểu một số yếu tố kỹ thuật và công nghệ của ngành truyền thông đa phương tiện hiện nay là bước đầu định hình cách thức xây dựng một kênh đa phương tiện hiệu quả.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúngđề cập tới 5 nội dung, bao gồm: Lý luận chung về sản phẩm truyền thông đại chúng và tổ chức sản phẩm truyền thông đại chúng; Quy trình và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng; Tổ chức sản phẩm truyền thông in ấn; Tổ chức sản phẩm truyền thông số; Tổ chức sản phẩm truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử

Những cuốn sách điện tử này được Viện Báo Chí dành tặng giới báo chí - truyền thông, học viên, sinh viên và các độc giả quan tâm.

ểuvềbáochítruyềnthônghiệnđạiquacuốnsáchđiệntử