Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã trục vớt được mảnh vỡ của một tên lửa SA-5 tại vùng biên giới trên biển giữa nước này và Triều Tiên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

ànQuốccôngbốảnhmảnhvỡtênlửaTriềuTiê

Bộ Quốc phòng và các quốc gia đồng minh tiến hành.

ànQuốccôngbốảnhmảnhvỡtênlửaTriềuTiê