Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 1-11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh này. 

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Hữu Thế.

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Trước đó, ngày 21-9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Trần Hữu Thế - 1

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Theo một nguồn tin, sau khi bị kỷ luật về Đảng và chính quyền, ông Trần Hữu Thế đã có đơn xin từ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gửi các cơ quan thẩm quyền.

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Sau đó, Ban Bí thư đã đồng ý để ông Trần Hữu Thế thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế

Ông Thế hiện là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đang chờ cơ quan thẩm quyền phân công công tác.

ễnnhiệmchủtịchUBNDtỉnhPhúYênđốivớiôngTrầnHữuThế