Ôngchồngbỏchạyrơigiàyvớicôvợthíchvă

Cô vợ luôn mang chồng mình ra để răn đe những người xung quanh về sự văn minh để rồi anh chàng phải bỏ chạy... rơi giày.