Tỷ phú công nghệ đã nhận được một email từ Twitter yêu cầu ông tham gia khóa học 30 ngày để được đào tạo cách quản lý công ty.

Theo TweakDown, Elon Musk đã công bố một email mà Twitter gửi cho ông với nội dung nói về cách quản lý công ty, đồng thời yêu cầu CEO mới của nền tảng phải hoàn thành khóa học bắt buộc kéo dài 30 ngày.

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô

Theo đó, Musk đã đăng tải một bức ảnh chụp màn hình email lên tài khoản Twitter của ông, tiết lộ một khóa học quản lý Twitter có tên “@Twitter 101 (M101)”.

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô

Email nói rằng khóa học bao gồm ý nghĩa của việc trở thành một “nhà quản lý giỏi tại Twitter” thông qua việc tạo ra các cơ hội cũng như giúp nhân viên tại công ty phát triển sự nghiệp của họ. Đáng chú ý, email cũng nói rằng khóa học cũng cung cấp cho ban quản lý mới về cách thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ mới của họ.

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô

Elon Musk được Twitter yêu cầu "học"... quản lý công ty - 1

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô

Twitter gửi email yêu cầu Elon Musk học quản lý công ty.

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô

Hơn nữa, email cho biết ban quản lý mới chỉ có 30 ngày để học thuộc thông tin của khóa học bắt buộc. Ngoài ra, sau khi khóa học hoàn thành, Twitter sẽ đăng ký ban quản lý mới vào "Managing @Twitter 201", không rõ đó là gì, nhưng dường như sẽ là bước tiếp theo về cách quản lý công ty thành công nhất theo quan điểm của Twitter.

đượcTwitteryêucầuhọcquảnlýcô